To je moje skrýš před světem... jestli chcete, vejděte, ale skloňte hlavu, mám tu nízký strop...

PLATEA PALESTINA

17. 3. 2008 1:16

Seriál: Ježíš Nazaretský

od speciálního dopisovatele naší redakce 

   

         

 

IZR- Včera jsem vás inforomovali o Ježíši, galilejci z Nazareta (33), který včera oslovil snad celý Jeruzalém. Není člověka, který by o něm alespoň neslyšel. Jeho hvězda nyní záží nad všemi ostatními, vypravili jsme se proto za jeho minulostí, abychom vám přinesli nějaké informace.


 • Ježíš se narodíl v Betlémě, ale do tří let vyrůstal v Egyptě, kam se přestěhovali těsně před znamým masakrem krále Heroda.

                    


 • Vyrůstal pak v Nazaretě a vyučil se tesařem. Se svým otcem pracoval ve společné dílně a redakci se podařilo zjistit, že jako jedna z mála firem zpracovávala i dřevo stromu Viscum album (jmelí), které dnes již téměř neroste a používá se už jen v ukřižovávacím průmyslu.


 • Jako nadějný znalec Písma se začal projevovat teprve před třemi roky. Odborníci mluví jeho neuvěřitelném, téměř raketovém startu, neboť už záhy začal být populární po celém kraji.

                        

 

 • Množství očitých svědků vypovídalo, že galilejec vykonal množství zázraků, které naše moderní římská věda nedokáže vysvětlit. Jmenujme alespoň ty nejslavnější: proměnil vodu ve víno, nasytil pět tisíc lidí rozmnožením chlebů a ryb, oživení jistého Lazara, který byl již čtyři (!) dny v hrobě a mnoho dalších.

        


 • Učení Nazaretského je mezi lidmi velice oblíbené, neboť používá moderní vyprávěcí postup, tzv. podobenství, kdy složité teologické pojmy vysvětluje pomocí jednoduchých příběhů ze života, které se dobře pamatují. Opět bych připomněl jen ty nejoblíbenější: O zlých vinařích, O rozsévači, O dobrém pastýři nebo Marnotratný syn. Nejmenované Alexandrijské nakladatelství už Ježíše žádalo o práva sepsat tyto příběhy a vydat je v levném papyrobackovém nákladu, ale Ježíš ani nikdo z jeho společníků na tuto nabídku neodpověděl.


 • Podle našeho nejmenovaného zdroje ze synanogy Starších je Ježíšovo vykládání Písma formálně bezchybné, ale jeho opovrhování Tradicí a pravidly je nepřípustné. Například se opovažuje znesvěcovat sobotu tím, že se neostýchá konat tento den zázraky.


 • Někteří lidé, kteří se blíže zabývali jeho učením, bylo neskutečně pohoršeno nad jeho striktními zákazy. Uveďme opět jen několik příkladů: Nazaretský káže, že bychom se měli vzdát veškerého majetku. Neuznává rozluku stanovenou výslovně Mojžíšem (!) a jeho představy o manželské instituci v posmrtném životě, jsou přinejmenším, podivné, ne-li přímo zcestné.


 • Nyní se, milí čtenáři, pokusím udělat jen malou úvahu. Jestli připustíme, že učení Nazaretského dává smysl a má logiku (ja vím – ha, ha, ha) a on se vážně pokouší o revoltu v celém judaistickém náboženství, tak proč se snaží oslovovat pouze chudáky a prostitutky? Jeho přístup je vskutku podivný. Je nepopiratelné, že tento muž oplývá velkým

  charismatem, kterým ale, podle naší redakce, plýtvá. Ač je středoměšťanského původu, jistě by nebyl pro tak nadaného muže se vypracovat a oslovit skutečné muže a správce území, Synagogu, saduceje a možná i Heroda. Jistě, musel by slevit ze svých radikálních názorů, ale to by podle naší redakce jeho věci jen prospělo. Ale tento Ježíš z Galileje si vybral svůj osud už výběrem svých učňů, neboť jeho úzký okruh spolupracovníků, pro které se mezi lidmi vžil název apoštolové, se skládá téměř pouze z obyčejných rybářů. Ruku na srdce,ale jak chcete s takovouhle bandou looseru prosadit svou ideu světa?


Tolik krátce o Ježíši Nazaretském; jsme přesvědčeni, že tento hoch nám jistě ještě ukáže, zač je toho loket, a jeho slavnostní vstup do Jeruzaléma, jehož jsme nedávno byli svědky, bude mít ještě dohru.

Autor článku je nepravidelným přispěvatelem našeho časopisu pro všechny zvídavé římské občany,kteří chtějí vědět víc. Veškeré svoje dotazy nebo vzkazy autorovi nechte tady, otrok mu je určitě předá.

Zobrazeno 1251×

Komentáře

Elena

Seš fakt dobrej, moc se ti povedlo, je to zajímavý

magi

tyjo! kam na ty nápady chodíš? to je upe senzační! :D hlavně ten ukřižovací průmysl a banda looserů :D lol! :)

ObiSkyWalker

Jj, opravdu výborný článek :-)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz